Strona główna BIP ZWIK
Jesteś tutaj: BIP » Pożyczki i obciążenia

Pożyczki i obciążenia

POŻYCZKI Z WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE:

1, Pożyczka nr 0060/19/OW/P z dnia 16.12.2019 r. na dofinansowanie zadania "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Jasnej  i Sadowej oraz przy ul. Dębowej w Nowym Dworze Mazowieckim udzielona przez WFOŚiGW w Warszawie, w kwocie 480 183,97 zł
2.  Pożyczka nr 0008/19/OW/P z dnia 08.05.2019 r. na dofinansowanie zadania "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Okunin  i ul. Nowodworskiej w Nowym Dworze Mazowieckim udzielona przez WFOŚiGW w Warszawie
w kwocie 987 675,79 zł
3.  Pożyczka nr 0023/18/OW/P z dnia 28.08.2018 r. na dofinansowanie zadania "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
przy ul. Sportowej oraz ul. Jarzębinowej w Nowym Dworze Mazowieckim udzielona przez WFOŚiGW w Warszawie
w kwocie 242 944,03 zł
4. Pożyczka nr 0018/17/GW/P z dnia 07.06.2017 r. na dofinansowanie przedsięwzięcia "Zaprojektowanie i zbiornika wody pitnej na terenie Stacji Uzdatniania Wody „Warszawska” w Nowym Dworze Mazowieckim udzielona przez WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 470 000,00 zł
5. Pożyczka nr 0047/16/GW/P z dnia 07.09.2016 r. na dofinansowanie przedsięwzięcia "Zaprojektowanie i budowa studni głębinowej na terenie Stacji Uzdatniania Wody „Warszawska” w Nowym Dworze Mazowieckim udzielona przez WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 208 100,00 zł
6. Pożyczka nr 0048/15/GW/P z dnia 04.08.2015 r. na dofinansowanie przedsięwzięcia "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Modlin Twierdza w Nowym Dworze Mazowieckim" udzielona przez WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 1 244 369,00 zł
7. Pożyczka nr 0225/14/GW/P z dnia 10.12.2014 r. na dofinansowanie przedsięwzięcia "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Okunin w Nowym Dworze Mazowieckim" udzielona przez WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 1 373 143,00 zł
8. Pożyczka nr 0034/14/GW/P z dnia 01.07.2014 r. na dofinansowanie przedsięwzięcia "Budowa magistrali wodociągowej w ul. Modlińskiej w Nowym Dworze Mazowieckim" udzielona przez WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 674 744,00 zł
9. Pożyczka nr 0015/11/FS/OWS/P z dnia 14.12.2011 na dofinansowanie przedsięwzięcia: Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Nowym Dworze Mazowieckim (współfinansowanie wkładu własnego do Projektu FS) w kwocie 5 513 781,46 zł
  Pożyczka nr 0219/09/FS-P/OWS/P na dofinansowanie przedsięwzięcia: Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Nowym Dworze Mazowieckim,  udzielona przez WFOŚIGW w Warszawie na zapewnienie ciągłóści finansowania Projektu FS w kwocie 9 811 908,65 zł- SPŁACONA
  Pożyczka nr 0312/08/FS/P na dofinansowanie zadnia pn. Opracowanie dokumentacji w ramach przedsięwzięcia „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Nowym Dworze Mazowieckim”. - SPŁACONA
  Pożyczka nr 133/05/OW/P na dofinansowanie zadania pn. Budowa sieci kanalizacyjnej o dł. 417,5 m wraz z przepompownią ścieków w ul. Nadwiślańskiej w Nowym Dworze Mazowieckim. - UMORZONA
  Pożyczka nr 134/05/OW/P na dofinansowanie zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Samorządowej, Polnej, Słonecznej, 30- go Maja, Konopnickiej w dzielnicy Modlin Górka w Nowym Dworze Mazowieckim. -UMORZONA
  Pożyczka nr 8/07/OW/P na dofinansowanie zadania pn. Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w ul. Sportowej na odcinku między ul. Nowołęczną i ul. Leśną w Nowym Dworze Mazowieckim. - UMORZONA
  Pożyczka nr 4/07/OW/P na dofinansowanie zadania pn. Budowa sieci kanalizacyjnej DZ-200 mm PVC o łącznej dł. 1461,5 m w ul. Czarnieckiego, ul. Kościelnej, ul. Jana Pawła II, ul. M. Kolbe, ul. Żwirowej, ul. Brzozowej, ul. Przeskok w dzielnicy Modlin-Górka w Nowym Dworze Mazowieckim  - UMORZONA.
  Pożyczka nr 138/07/OW/P na dofinansowanie Zadania pn. Budowa sieci kanalizacyjnej z rur PVC Dz-200 mm o dł. 436 m w ul. Partyzantów w Nowym Dworze Mazowieckim.  - UMORZONA
  Pożyczka 449/02/OW/P na dofinansowanie zadania pn. Zakup samochodu specjalnego do czyszczenia kanałów i wpustów ulicznych, typ SCK-3Z firmy WUKO. - SPŁACONA


KREDYTY PREFERENCYJNE W BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA SA:

1. Kredyt preferencyjny nr 15/06/OW-GW/WF/102 – Budowa sieci wodociągowej Dz-90 mm w ul. Kolejowej i Dz-110 mm w ul. Łęcznej w Nowym Dworze Mazowieckim - SPŁACONY
2. Kredyt preferencyjny nr 7/09/OW-GW/WF/102 - Opracowanie projektu i wykonanie studni głębinowej na terenie ASUW "Wisła" w Nowym Dworze Mazowieckim - SPŁACONYul. Rtm. Witolda Pileckiego 100
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
REGON: 017441290
NIP: 531-000-49-28
 

tel: (48 22) 775 73 38
fax: (48 22) 775 73 28
biuro@zwik.nowydwormaz.pl
www.zwikndm.pl
 

Wpis do KRS Nr 0000117313 Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego: 30 227 620,50 PLN
 

Konto: PEKAO S.A. I O/ Nowy Dwór Mazowiecki Nr 91 1240 3480 1111 0000 4268 4040 lub BNP PARIBAS Bank Polska S.A O/Nowy Dwór Mazowiecki Nr 36 2030 0045 1110 0000 0183 0720Copyright © 2021, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.