Strona główna BIP ZWIK
Jesteś tutaj: BIP » Struktura własności i majątek

Struktura własności i majątek

2015-05-06 14:00:00

Stan na dzień 31 grudnia 2019 r. 

Bilans 

Rachunek zysków i strat

Stan na dzień 31 grudnia 2018 r. 

Bilans 

Rachunek zysków i strat

Stan na dzień 31 grudnia 2017 r. 

Bilans 

Rachunek zysków i strat

Stan na dzień 31 grudnia 2016 r. 

Bilans 

Rachunek zysków i strat

Stan na dzień 31 grudnia 2015 r. 

Bilans 

Rachunek zysków i strat

Stan na dzień 31 grudnia 2014 r. 

Bilans 

Rachunek zysków i strat

Stan na dzień 31 grudnia 2013 r. 

Bilans 

Rachunek zysków i strat

Stan na dzień 31 grudnia 2012 r. 

Bilans 

Rachunek zysków i strat

Stan na dzień 31 grudnia 2011 r. 

Bilans 

Rachunek zysków i strat

Stan na dzień 31 grudnia 2010 r. 

Bilans

Rachunek zysków i strat

 

 

 

Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: ZWiK Sp. z o.o.
Wytworzył / Odpowiada za treść: Janusz Dąbrowski
Wprowadził informację: Beata Kowalska
Zmodyfikował: Beata Kowalska
Data wytworzenia informacji: 2015-05-06
Data udostępnienia informacji: 2015-05-06 14:00:00
Ostatnia aktualizacja: 2021-04-26 09:51:57
Sprawdź historię aktualizacjiul. Rtm. Witolda Pileckiego 100
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
REGON: 017441290
NIP: 531-000-49-28
 

tel: (48 22) 775 73 38
fax: (48 22) 775 73 28
biuro@zwik.nowydwormaz.pl
www.zwikndm.pl
 

Wpis do KRS Nr 0000117313 Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego: 30 227 620,50 PLN
 

Konto: PEKAO S.A. I O/ Nowy Dwór Mazowiecki Nr 91 1240 3480 1111 0000 4268 4040 lub BNP PARIBAS Bank Polska S.A O/Nowy Dwór Mazowiecki Nr 36 2030 0045 1110 0000 0183 0720Copyright © 2021, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.