Strona główna BIP ZWIK
Jesteś tutaj: BIP » Tryb działalności

Tryb działania

2018-05-16 13:00:00

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. realizuje swoje zadania zgodnie z:

  1. Ustawą z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz U. Nr 94 poz. 1037 z późn. zm.) i inne obowiązujące przepisy,
  2. Ustawą z dnia 07 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72 poz. 747 z pózn. zm.),
  3. Ustawą z dnia 20 grudnia1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 9 poz. 43z późn. zm.).
  4. Zezwoleniem na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowy Dwór Mazowiecki Decyzja Nr 1/ 2002 Zarządu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 18.06.2002 r.

 

 

 

 
ul. Rtm. Witolda Pileckiego 100
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
REGON: 017441290
NIP: 531-000-49-28
 

tel: (48 22) 775 73 38
fax: (48 22) 775 73 28
biuro@zwik.nowydwormaz.pl
www.zwikndm.pl
 

Wpis do KRS Nr 0000117313 Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego: 30 227 620,50 PLN
 

Konto: PEKAO S.A. I O/ Nowy Dwór Mazowiecki Nr 91 1240 3480 1111 0000 4268 4040 lub BNP PARIBAS Bank Polska S.A O/Nowy Dwór Mazowiecki Nr 36 2030 0045 1110 0000 0183 0720Copyright © 2021, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.