Strona główna BIP ZWIK
Jesteś tutaj: BIP » Przedmiot działalności

Przedmiot działalności

2018-05-16 00:00:00

Przedmiotem działalności Spółki jest zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:

1. pobór i uzdatnianie wody z wyjątkiem działalności usługowej 41.00.A
2. działalność usługowa z zakresie rozprowadzania wody 41.00.B
3. wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych, rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych lokalnych 45.21.D
4. wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych 45.33.B
5. wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską 45.50.Z
6. wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą 60.24.C
7. działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego 74.20.A
8. badania i analizy techniczne 74.30.Z
9. pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana 74.84.B
10. odprowadzenie ścieków 90.00.D

 

 

 

 
ul. Rtm. Witolda Pileckiego 100
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
REGON: 017441290
NIP: 531-000-49-28
 

tel: (48 22) 775 73 38
fax: (48 22) 775 73 28
biuro@zwik.nowydwormaz.pl
www.zwikndm.pl
 

Wpis do KRS Nr 0000117313 Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego: 30 227 620,50 PLN
 

Konto: PEKAO S.A. I O/ Nowy Dwór Mazowiecki Nr 91 1240 3480 1111 0000 4268 4040 lub BNP PARIBAS Bank Polska S.A O/Nowy Dwór Mazowiecki Nr 36 2030 0045 1110 0000 0183 0720Copyright © 2021, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.