Strona główna BIP ZWIK
Jesteś tutaj: BIP » Status Prawny

Status Prawny

2014:12:10 11:45:12

Oznaczenie formy prawnej:
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Firma pod którą Spółka działa:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zarejestrowana:
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000117313

Siedziba:
Miasto Nowy Dwór Mazowiecki

Adres:
ul. Rtm. Witolda Pileckiego 100, 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki

NIP 531-000-49-28
REGON 017441290

 

 

 




ul. Rtm. Witolda Pileckiego 100
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
REGON: 017441290
NIP: 531-000-49-28
 

tel: (48 22) 775 73 38
fax: (48 22) 775 73 28
biuro@zwik.nowydwormaz.pl
www.zwikndm.pl
 

Wpis do KRS Nr 0000117313 Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego: 30 227 620,50 PLN
 

Konto: PEKAO S.A. I O/ Nowy Dwór Mazowiecki Nr 91 1240 3480 1111 0000 4268 4040 lub BNP PARIBAS Bank Polska S.A O/Nowy Dwór Mazowiecki Nr 36 2030 0045 1110 0000 0183 0720



Copyright © 2021, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.